banatica 21


CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE


Zoltán Iusztin

PATRUNDEREA STAPANIRII MAGHIARE IN BANAT. CONTRIBUTII LA APARITIA INSTITUTIILOR DE TIP OCCIDENTAL

EL AVANCE DE LA DOMINACION MAGIAR EN EL BANATO MEDIEVAL DE TIMISOARA. CONTRIBUCIONES ACERCA A LA APARICION DE LAS INSTITUCIONES DE INDOLE OCCIDENTAL


Ligia Boldea

UNE PROBLEMATIQUE PATRIMONIALE DANS LE BANAT MONTAGNEUX MÉDIEVAL: LES DONS ROYAUX DES XIV-XVI SIECLE

O PROBLEMATICA PATRIMONIALA DIN BANATUL MONTAN MEDIEVAL: DONATIILE REGALE DE SECOL XIV-XVI


Alexandru Simon

HABSBURG POLITICS AT THE BORDERS OF CHRISTENDOM IN THE EARLY 1500‘S

POLITICA HABSBURGICA LA FRONTIERELE CRESTINATATII LA INCEPUTUL ANILOR 1500


Edit Szegedi

KEIN ADIAPHORON? SPRACHE UND BEKENNTNIS IM NACHREFORMATORISCHEN SIEBENBÜRGEN

NU ESTE ADIAPHORON? LIMBA SI CONFESIUNE IN TRANSILVANIA POSTREFORMATORICA


Adrian Magina

CONSCRIPTIA SI INVENTARUL BUNURILOR CETATII INEU IN ANUL 1605

LA CONSCRIPTION ET L’INVENTAIRE DES BIENS DU CHATEAU FORT DE INEU DE L’ANNÉE DE 1605


Sorin Bulboaca

ACATIU BARCSAI DE BARCEA MARE, ULTIMUL BAN AL LUGOJULUI SI CARANSEBESULUI (26 DEC. 1644 - 14 SEPT. 1658)

ACATIU BARCSAI OF BARCEA MARE, THE LAST

BAN OF LUGOJ AND CARANSEBES (26 DECEMBER 1644 – 14 SEPTEMBER1658)


Livia Magina

LES PREROGATIFS JURIDIQUES DU JUGE VILLAGEOIS DANS LA LEGISLATION DU XVII SIECLE

PREROGATIVELE JURIDICE ALE JUDELUI SATESC IN LEGISLATIA SECOLULUI AL XVII-LEA


Marinel Ovidiu Koch-Tufis

UNELE ASPECTE REFERITOARE LA MINERITUL SI METALURGIA BANATEANA INTRE ANII 1718-1726,

ANALIZATE PRIN PRISMA UNOR DOCUMENTE AFLATE LA ARHIVELE CURTII IMPERIALE DIN VIENA .

EINIGE ASPEKTE DES BANATISCHEN BERG- UND HÜTTENWESENS IN DER ZEIT VON 1718 BIS 1726 ANALYSIERT ANHAND VON DOKUMENTEN AUS DEM HOFKAMMERARCHIV IN WIEN


Dragos-Lucian Tigau

STUDENTII DIN BANATUL MONTAN LA SCOLI SI UNIVERSITATI EUROPENE (1750-1850)

STUDENTEN AUS DEM GEBIRGSBANAT AN EUROPÄISCHEN SCHULEN UND UNIVERSITÄTEN (1750-1850)


Radu Ardelean

RASCOALA TARANILOR BANATENI DE LA 1737-1739 IN VIZIUNEA LUI VICENTIU GROZESCU

LA RÉVOLTE PAYSANNE ANTI-AUTRICHIENNE DE 1738-1739 VUE PAR VICENTIU GROZESCU


Vasa Lupulovici

UN CURRICULUM VITAE AL PATRIARHULUI IOSIF RAIACICI

UN CURRICULUM VITAE DU PATRIARCHE IOSIF RAIACICI


Nicolae Bocsan

CONTRIBUTIA BANATENILOR LA RESTAURAREA MITROPOLIEI ROMANE

THE ROMANIANS’ CONTRIBUTION TO THE RESTORATION OF THE ROMANIAN METROPOLITAN CHURCH


Mihaela Bedecean

FUNDATII, FONDURI, SOCIETATI DE LECTURA, DONATII SI TESTAMENTE IN BISERICA ORTODOXA ROMANA OGLINDITE IN PRESA (1865-1873)

FOUNDATIONS, FUNDS, READING SOCIETIES, DONATIONS AND WILLS IN THE ORTHODOX CHURCH, MENTIONED BY THE PRESS (1865-1873)


Artur Lakatos

BAZELE RELATIILOR INTERNATIONALE ALE LUMII CULTURALE CLUJENE. LEGATURILE INTERNATIONALE ALE FACULTATII DE MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII DIN CADRUL UNIVERSITATII FERENC JOZSEF

BASES OF CULTURAL INTERNATIONAL RELATIONS OF ACADEMIC LIFE IN CLUJ. INTERNATIONAL RELATIONS OF THE FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES OF THE „FERENC JÓZSEF” UNIVERSITY OF CLUJ


Alina Lioara Covaci

DOTATIA PREOTILOR ORTODOCSI ROMANI DIN COMITATUL TIMIS LA SFARSITUL SECOLULUI XIX

SI INCEPUTUL SECOLULUI XX

LES REVENUS DES PRETRES ORTHODOXES ROUMAINS DU DÉPARTEMENT DE TIMIa Á LA FIN DU XIX-e ET AU DÉBUT DU XX-e SIECLES


Mihai Visan

ADMINISTRATIE SI LEGISLATIE ADMINISTRATIVA IN BANATUL ANTEBELIC (1860-1918)

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION ADMINISTRATIVE DANS LE BANAT D’AVANTGUERRE


Valentin Sandu

ROLUL BANATENILOR IN CADRUL „SOCIETATII PENTRU UN FOND DE TEATRU ROMAN” (1870-1914)

DIE ROLLE DER BANATER IN DER GESELLSCHAFT FUR EIN „RUMÄNISCHES THEATERFOND” (1870–1914)


Vasile Dudas, Ioan Traia

UN CAZ DE SUSTRAGERE DE LA INDATORIRILE MILITARE IN ANII PRIMULUI RAZBOI MONDIAL SI CONSECINTELE SALE ASUPRA UNUI TANAR BANATEAN

EIN ENTZUGSFALL VON DEN MILITÄRPFLICHTEN, WAHREND DES ERSTEN WELTKRIEGS UND SEINE FOLGEN FÜR EINEN JUNGEN BANATER


Ionela Moscovici

MISIUNEA FRANCEZA DE INTERPUNERE IN BANAT: MARTIE-MAI 1919

LA MISSION FRANÇAISE D’INTERPOSITION AU BANAT: MARS-MAI 1919


Ana-Carina Babeu

ACTIVITATEA EXTRASCOLARA A STUDENTILOR DIN CADRUL ACADEMIEI TEOLOGICE DIN CARANSEBES (1927-1948)

L’ACTIVITÉ EXTRASCOLAIRE DES ÉTUDIANTS DE L’ACADÉMIE THÉOLOGIQUE DE CARANSEBEa (1927-1948)


Claudiu Calin

ORDINUL CALUGARITELOR BENEDICTINE DE „SF. LIOBA” SI ACTIVITATEA LOR LA TIMISOARA (1929-1948)

DER ORDEN DER BENEDIKTINERINNEN VON „ST. LIOBA” UND IHRE TÄTIGKEIT IN TEMESWAR (1929-1948)


Laurentiu Ovidiu Rosu

ACTIVITATEA SPORTIVA IN JUDETELE CARAS SI SEVERIN IN PRIMA JUMATATE A SECOLULUI XX

L’ACTIVITÉ SPORTIVE DANS LES DÉPARTEMENTS DE CARAS ET DE SEVERIN DANS LA PREMIERE MOITIÉ DU XX-e SIECLE


Radu Paiusan

NOI ASPECTE ALE ACTIVITATII PARTIDULUI NATIONAL-POPULAR IN BANAT IN ANUL 1946

NOUVEAUX ASPECTS DE L’ACTIVITÉ DU PARTI NATIONAL-POPULAIRE DU BANAT PENDANT L’ANNÉE 1946


Viorel Baltoi

CONFRUNTARI INTRE PUTERE SI OPOZITIE INAINTEA CAMPANIEI ELECTORALE DIN 1946

CONFRONTATION BETWEEN POWER AND OPPOSITION BEFORE THE 1946 ELECTIONS CAMPAIGN


Vasile Ramneantu

ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA ORGANIZATIEI JUDETENE TIMIS-TORONTAL A PARTIDULUI NATIONAL TARANESC DIN ANII 1944-1946 CONSEMNATE IN ARHIVELE CNSAS

DES ASPECTS SUR L’ACTIVITE DE L’ORGANISATION DEPARTAMENTALE DE TIMIS-TORONTAL DU PARTI NATIONAL PAYSAN D’ENTRE LES ANNEES DE 1944-1946, CONSIGNES DANS LES ARCHIVES DE C.N.S.A.S


Eusebiu Narai

ASPECTE PRIVIND SITUATIA MINORITATII CEHE DIN JUDETELE CARAS SI SEVERIN (1944-1948)

ASPECTS CONCERNING THE SITUATION OF THE CZECH MINORITY FROM CARAS AND SEVERIN DISTRICTS (1944-1948)


VARIA


Melania Zancu

VINO, DOAMNE PRINTRE NOI !


Minodora Claudia Damian

MEMORIA DEPORTARII IN IMAGINI


RECENZII


Ioan Godea, Arhitectura la romani. Dela obarsii la Cozia, Editura Primus, Oradea, 2007, 367 p. (Mircea Taban)


Arhim. Veniamin Micle, Octoihul ieromonahului Macarie. 1510-2010, Sfanta Manastire Bistrita, Eparhia Ramnicului, 2010, 120 p. (pr. Gheorghe Naghi)


Enciclopedia Ortodoxiei Romanesti, aparuta din initiativa si cu binecuvantarea Prea Fericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, coord. pr. prof. Mircea Pacurariu, Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, Bucuresti, 2010, 767 p. (pr. Gheorghe Naghi)


Angela Rotaru-Dumitrescu, Istoria invatamantului romanesc din Banat 1900-1918, Editura Eurostampa, Timisoara, 2010, 467 p. (carmen Albert)


Radu Ardelean, Istorie la Gazeta in Banat, Editura Marineasa, Timisoara, 2007, 398 p. (pr. Gheorghe Naghi)


Costin Fenesan, Sub steag strain, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2011, 1095 p. (Eusebiu Narai)



ABREVIERI BIBLIOGRAFICE


CARTI EDITATE DE MUZEUL BANATULUI MONTAN IN PERIOADA 1990-2010

(BOOKS PUBLISHED BY THE MUSEUM OF MOUNTAINOUS BANAT, 1990-2010)