banatica 20-1


CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE


Adriana Radu

DESCOPERIRI DE PLASTICÃ NEOLITICÃ ÎN BANAT

DECOUVERTES DE PLASTIQUE NEOLITHIQUE EN BANAT


Gh. Lazarovici, Marian Gumã, Eugen Iaroslavski

CERCETÃRILE ARHEOLOGICE DE LA CUPTOARE -SFOGEA .

CAMPANIILe 1975-1977

LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE CUPTOARE-SFOGEA. LES

CAMPAGNES DES ANNEES 1975-1977


Oliver Dietrich

EINE SICHEL MIT BREITEM QUERWULST AUS ROTBAV, „LA

PÂRÂUT“. EINIGE GEDANKEN ZUM GEBRAUCH FRÜHER

BRONZESICHELN IN DER WIETENBERG-KULTUR

O SECERÃ CU BUZA TRANSVERSAL LATÃ DE LA ROTBAV ,, LA

PÂRÂUT “. CÂTEVA GÂNDURI ASUPRA UTILIZÃRII SECERILOR

TIMPURII DE BRONZ ÎN CULTURA WIETENBERG


Alexandru Szentmiklosi

CONSIDERATII PRIVIND TERMINOLOGIA UTILIZATÃ ÎN DEFINIREA

CULTURII CRUCENI-BELEGIŠ

CONSIDERATIONS CONCERNING TERMINOLOGY USED FOR

DEFINING THE CRUCENI-BELEGIŠ CULTURE


Victor Sava

RESTITUIRI ARHEOLOGICE. UN TOPOR DE CUPRU DIN COLECTIA

DR. KASA ANTAL (DOROBANTI, JUDETUL ARAD)

ARCHAEOLOGICAL RESTITUTIONS. A COPPER AXE FROM DR.

KASA ANTAL COLLECTION (DOROBANTI, ARAD COUNTY)


Caius Sãcãrin

CERCETÃRI PRIVIND CULTURA GÂRLA MARE ÎN ZONA PORTILOR

DE FIER – CLISURA DUNÃRII

WISSENSCHAFT ÜBER DIE KULTUR GÂRLA MARE IN DER ZONE

EISEN TORE – DONAU KLISUR


Dacian Rancu

UNELTE AGRICOLE ROMANE DIN SUD-VESTUL DACIEI

ROMAN AGRICULTURE TOOLS FROM THE SOUTH WEST OF DACIA


Ovidiu Bozu

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DE EPOCÃ ROMANÃ ÎN CLISURA

DUNÃRII

ARCHÄOLOGISCHE FUNDE AUS DER RÖMERZEIT VOM GEBIET

DER DONAUENGEN


Flavius Petru Bozu

ARCHAEOLOGICAL RESCUE EXCAVATIONS ON THE SOUTH SLOPE

OF CHILII HILL IN VÃRÃDIA VILLAGE, CARAS-SEVERIN

COUNTRY

SÃPÃTURILE DE SALVARE DE PE VERSANTUL SUDIC AL

DEALULUI CHILII DE PE VERSANTUL SUDIC AL DEALULUI

CHILII DIN COMUNA VÃRÃDIA, JUD. CARAS-SEVERIN


Andrei Bãlãrie

TURNURILE-LOCUINTÃ DE LA SVINITA

DIE WOHNTURNE VON SVINITA


Dumitru Teicu

MÃNÃSTIREA BAZIAS – UN MONUMENT MEDIEVAL DIN CLISURA

DUNÃRII

LE MONASTERE DE BAZIAS – UN MONUMENT MEDIEVAL DE LA

VALLEE DU DANUBE


Alexandru Szentmiklosi

LOCUIREA DE TIP CRUCENI-BELEGIŠ DE LA CRUCENI– MÓDOSI ÚT

(JUD. TIMIS). SONDAJELE ARHEOLOGICE DIN ANII 1997 SI 1999

THE SETTLEMENT OF TYPE CRUCENI- BELEGIŠ FROM CRUCENI-

(TIMIS COUNTY). ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS MÓDOSI ÚT

FROM 1977 AND 1999


Dorel Micle, Liviu Mãruia

RAPORT DE ACTIVITATE STIINTIFICÃ EFECTUATÃ ÎN CADRUL

PLATFORMEI DE FORMARE SI CERCETARE INTREDISCIPLINARÃ

ÎN DOMENIUL ARHEOLOGIEI SISTEMATICE

RAPPORT D´ACTIVITEÉ SCIENTIFIQUE DEROULÉ DANS

LA PLATEFORME DE FORMATION ET DE RECHERCHES

INTERDISCIPLINAIRES DANS LE DOMAINE ARCHEOLOGIE

SYSTHEMIQUE


VARIA


Melania Zancu

PROIECTUL „CETÃTILE MEDIEVALE – UN PATRIMONIU CULTURAL EUROPEAN”

LE PROJET – LES FORTIFICATIONS DU BANAT – PATRIMOINE CULTURAL EUROPEEN


RECENZII


Tracii si vecinii lor în Antichitate. The Thracians and their neighbours in

Antiquity. Studia in honorem Valerii Sârbu , editor Ionel Cândea, Editura

Istros, Brãila, 2010, 662 p. (Dumitru Teicu)


Dumitru Teicu, Arta minorã medievalã din Banat – Minor medieval art in Banat,

Editura Cosmopolitan-Art, Timisoara, 2009, 272 p. (Bogdan Seculici)


Vasaria Medievalia, editori Gabriela Rãdulescu, Corneliu Gaiu, Editura

Accent, Cluj-Napoca, 2008, 246 p. (Dacian Rancu)


CÃRTI EDITATE DE MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA ÎN

PERIOADA 1990-2009

BOOK PUBLISED BY THE MUSEUM OF MOUNTAINOUS BANAT RESITA

1990-2009


ABREVIERI BIBLIOGRAFICE