banatica 20-2


CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE


LAUDATIO

DORU RADOSAV – LISTA BIBLIOGRAFICA


Livia Magina

LA FAMILLE DANFY DE DUBOZ

FAMILIA DANFY DE DUBOZ


Dragos-Lucian Tigau

NOI INFORMATII DESPRE PREZENTA BANATENILOR LA

UNIVERSITATEA DIN VIENA (SECOLELE XIV-XVI)

NEUE INFORMATIONEN ÜBER DIE ANWESENHEIT DER BANATER

AN WIENER UNIVERSITÄT (DIE 14.-16. JAHRHUNDERTE)


István Petrovics

JOHN HUNYADI, DEFENDER OF THE SOUTHERN BORDERS OF THE

MEDIEVAL KINGDOM OF HUNGARY

IOAN DE HUNEDOARA, APARATORUL GRANITELOR SUDICE ALE

REGATULUI MEDIEVAL MAGHIAR


Ligia Boldea

ASPECTS DU CURSUS HONORUM DANS LE BANAT A L`ÉPOQUE DU

ROI MATTHIAS CORVIN: NOBLESSE PATRIMONIALE ET

NOBLESSE DE FONCTION

ASPECTE ALE CURSUS HONORUM ÎN BANAT ÎN VREMEA LUI MATIA

CORVIN: NOBILIME PATRIMONIALA SI NOBILIME DE FUNCTII


Alexandru Simon

VLAHII DIN IMPERIUL OTOMAN SI POLITICA VALAHA A

REGATULUI UNGAR

THE VLACHS FROM THE OTTOMAN EMPIRE AND THE VALACHS

POLICY OF THE HUNGARIAN KINGDOM


Adrian Magina

CONSTITUIREA SI EVOLUTIA DOMENIULUI FAMILIEI NOBILIARE

MACICAS DE RAPOLT (1478-1520)

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE DOMAIN OF NOBLE

FAMILY MACICAS OF RAPOLT


Liviu Cîmpeanu

DISTRICTELE SASESTI BISTRITA SI BRASOV SI JURISDICTIA LOR

ASUPRA RODNEI SI A BRANULUI ÎN SECOLELE XV-XVII

DIE SÄCHSISCHEN DISTRIKTE BISTRITZ UND KRONSTADT

UND IHRE RECHTLICHE GEWALT ÜBER RODNA UND

TÖRZBURGZWISCHEN DAS 15.-17. JAHRHUNDERT


Florin Ardelean

OASTEA PORTALA ÎN TRANSILVANIA PRINCIARA (1542-1653)

THE MILITIA PORTALIS IN PRINCIPALITY OF TRANSYLVANIA

(1542-1653)


Edit Szegedi

ZWISCHEN SPRACHEN UND KULTUREN: DIE SÄCHSISCHE NATION

IM NACHREFORMATORISCHEN KLAUSENBURG (16.-17.Jh).

ÜBERLEGUNGEN ZUR VORMODERNEN NATIONALEN

IDENTITÄT

ÎNTRE LIMBI SI CULTURI: NATIUNEA SASEASCA ÎN CLUJUL

POSTREFORMATIC (SEC. XVI-XVII). REFLECTII ASUPRA

IDENTITãTII NATIONALE PREMODERNE


Costin Fenesan

O ÎNCERCARE NEREUSITA DE UNIRE RELIGIOASA ÎN BANATUL DE

MUNTE (1699)

EIN GESCHEITERTER VERSUCH ZU EINER GLAUBENSUNION IM

BANATER BERGLAND (1699)


Felicia Aneta Oarcea

STATUTUL SOCIO-PROFESIONAL AL ÎNVATATORULUI DIN

SCOLILE CONFESIONALE ROMÂNESTI (1867-1918). ATITUDINI.

METALITATI. RAPORTURI SOCIO-PROFESIONALE

LE STATUT SOCIOPROFESSIONEL DE L’ENSEIGNANT DES ECOLES

CONFESSIONELLES ROUMAINES (1867-1018). ATTITUDES.

MENTALITÉS. RAPPORTS SOCIOPROFESSIONELS


Angela Dumitrescu

DIN ISTORIA ÎNVATAMÂNTULUI CONFESIONAL ROMÂNESC DIN

BANAT – LEGEA XVI DIN 1913

FROM THE HISTORY OF THE ROMANIAN CONFESSIONAL

EDUCATION IN BANAT – LAW XVI FROM 1913


Eusebiu-Marcel Narai

ASPECTE PRIVIND ÎNFIINTAREA ASOCIATIEI FRANCEZILOR DIN

BANAT (1945)

ASPECTS CONCERNANT LA FONDATION DE L’ASSOCIATION DES

FRANÇAIS DE BANAT (1945)


Vasile Rãmneanþu

UN EPISOD AL PROCESULUI DE COLECTIVIZARE A AGRICULTURII

DIN BANAT SI CRISANA

AN EPISODE OF THE AGRICULTURAL COLLECTIVISATION

PROCESS IN THE BANAT AND CRISANA


Mircea Taban

LA COLLECTION DU PORT POPULAIRE DE CHIZATAU

(DEPARTEMENT DE TIMIS)

COLECTIA DE PORT POPULAR DE LA CHIZATAU (JUDEÞUL TIMIS)


RECENZII


Florina Muresan, Biserica si viata religioasã în vremea lui Manuel I

Comnenul (1143-1180) , Editura Trinitas, Iasi, 2008, 231 p., 21 planse.

(Emil Varga)


Ioan-Aurel Pop, Sorin Sipos, Silviu Dragomir si dosarul Diplomei cavalerilor

ioaniti , Academia Românã, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca,

2009, 209 p. (Ligia Boldea)


Mihai Maxim, Noi documente turcesti privind tãrile Române si Înalta Poartã

(1526-1602) , Editura Istros, Brãila, 2008, 341 p. (Livia Magina)


Kinga Xenia Havadi-Nagy, Die Slawonische und Banater Militärgrenze.

Kriegserfahrungen und räumliche Mobilität [Granita militarã din Slavonia

si Banat. Experienta rãzboiului si mobilitatea în spatiu] , Rumänische

Akademie – Zentrum für Siebenbürgische Studien, Cluj-Napoca/

Klausenburg, 2010, 278 p. (Loránd L. Mádly)


Cincari (Aromuni) u Južnom Banatu (Aromânii din Banatul de Sud) , Editura

Evroregionalni centar za razvoj društva u multietnièkim sredinama „In

Medias Res”, Panèevo, 2009, 170 p. (Mircea Mãran)


Identitate si culturã. Studii privind istoria Banatului , coordonator Victor

Neumann, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2009, 406 p. (Dumitru

Teicu)


P.S. Lucian Mic, Episcopul Caransebesului, Episcopul Miron Cristea (1910-

1919). Pastorale, ordine, circulare si corespondentã administrativã ,

Editura Diecezanã, Caransebes, 2007, 198 p. (Dumitru Teicu)


Mircea Mãran, Românii din Voivodina , Editura ICRV, Zrenianin, 2009, 297 p.

(Carmen Albert)


CARTI EDITATE DE MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA ÎN

PERIOADA 1990-2009

BOOK PUBLISED BY THE MUSEUM OF MOUNTAINOUS BANAT RESITA

1990-2009


ABREVIERI BIBLIOGRAFICE