banatica 19


CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE


Ligia Boldea

SITUATIA IOBAGIMII DE PE DOMENIUL GHERTENIS LA SFÂRSITUL

SECOLULUI XIV – îNCEPUTUL SECOLULUI XV

LA SITUATION DES PAYSANS SERFS DU DOMAINE DE GHERTENIS

EN FIN DU XIV-E SIECLE ET AU DEBUT DU XV-E SIECLE


Livia Magina

CÂTEVA DOCUMENTE PRIVIND jUDELE SATESC îN BANAT

(SECOLELE XIV–XV)

SOME DOCUMENTS ABOUT jUDEX PAGI IN BANAT (XIV–XV

CENTURIES)


Alexandru Simon

jOHN HUNYADI BETWEEN BELGRADE AND CETATEA ALBA IN THE 1450

IOAN DE HUNEDOARA îNTRE BELGRAD SI CETATEA ALBA îN ANUL 1450


Adrian Magina

HOTARELE SI DOMENIUL ORASULUI TIMISOARA îN 1539

BOUNDARIES AND URBAN AREA OF TIMISOARA IN 1539


Dragos-Lucian Tigãu

FAMILIA NOBILILOR FODOR îN SECOLELE XVI–XVII

DIE FAMILIE DER ADLIGEN FODOR IN DEN 16.–17. jAHRHUNDERTEN


Edit Szegedi

COMEMORAREA SFINTILOR îN TRANSILVANIA PROTESTANTA

(SEC. XVI–XVIII)

HEILIGENGEDENkEN IM PROTESTANTISCHEN SIEBENBÜRGEN

(16.–18. jH.)


Ovidiu Marinel Koch-Tufis

POPULATIA BANATULUI SI TRANSILVANIEI OGLINDITA îN SCRISORILE

PE CARE IGNAZ VON BORN LE-A SCRIS îN ANUL 1770 îN TIMPUL

CALATORIEI SALE PRIN CELE DOUA PROVINCII

DIE BEVÖLkERUNG VON BANAT UND SIEBENBÜRGEN – ERLAUTERT

IN BRIEFEN, DIE IGNAZ VON BORN IM jAHR 1770 AUF SEINER

REISE DURCH DIE OBEN GENANNTEN GEBIETE GESCHRIEBEN

HAT


Nicolae Bocsan, Daniel Alic

ANDREI SAGUNA SI EPISCOPIA CARANSEBESULUI (1865–1873)

ANDREI SAGUNA ET LE DIOCESE DE CARANSEBES (1865–1873)


Mircea Mãran

ROMÂNII DIN BANATUL SÂRBESC îN PRIMAVARA ANULUI

REVOLUTIONAR 1848

THE ROMANIANS IN THE WESTERN BANAT IN THE BEGINNING 1848’

REVOLUTION


Gheorghe Bãrbãntan

ASPECTE PRIVIND DEZVOLTARE NAVIGATIEI DUNARENE îN SPATIUL

ROMÂNESC (1829–1878)

ASPECTS REGARDING THE NAVIGATION DEVELOPEMENT IN

ROMANIAN TERITORRY (1829–1878)


Claudiu Cãlin

AUGUSTIN PACHA. SUCCINT EXCURS BIOGRAFIC AL PRIMULUI

EPISCOP ROMANO-CATOLIC DE TIMISOARA

DR.H.C. AUGUSTIN PACHA (1870–1954). kURZE BIOGRAFISCHE

DARSTELLUNG DES ERSTEN RÖMISCH-kATHOLISCHEN

BISCHOF VON TEMESWAR


Ana-Carina Babeu

ASPECTE ALE ACTIVITATII FILANTROPICE îN COMUNITATEA

ORTODOXA BANATEANA (1881–1918)

ASPECTS DE L’ACTIVITÉ PHILANTROPIQUE DANS LA COMMUNAUTÉ

ORTHODOXE DE BANAT


Radu Ardelean

MIHAIL GASPAR, ECOLOGIST – ISTORIC

MIHAIL GASPAR – HISTORIEN ET ÉCOLOGUE


Laurentiu Ovidiu Rosu

EXPLOATAREA PRODUSELOR ACCESORII îN CADRUL COMUNITATII

DE AVERE A FOSTULUI REGIMENT GRANICERESC ROMÂNO

BANATEAN NR.13 DIN CARANSEBES

L’EXPLOITATION DES PRODUITS ACCESSOIRES SUR LE TERRITOIRE

DE LA COMMUNAUTÉ DE LA FORTUNE DE L’ANCIEN

RÉGIMENT DES GARDES NO 13 DE CARANSEBES DANS LE

BANAT ROUMAIN


Rudolf Gräf

CERCETAREA ISTORICA îN SLUjBA UNEI IDEI. „SÜDOST-INSTITUT”

DIN MÜNCHEN SI FRITZ VALjAVEC

DIE HISTORISCHE FORSCHUNG IM DIENSTE EINER IDEE. „SÜDOST-

INSTITUT MÜNCHEN UND FRITZ VALjAVEC


Mihai Visan

STATUTUL JURIDIC AL EVREILOR BANATENI îN REGIMUL DICTATURII

DE RAZBOI

LEGAL STATUS OF JEWS FROM BANAT IN DICTATORSHIP REGIME OF

WAR


Eusebiu Narai

ASPECTE DIN ACTIVITATEA MADOSZ-ULUI îN jUD. CARAS-SEVERIN

DES ASPECTS DE L´ACTIVITÉ DU MADOSZ (UNION POPULAIRE

HONGROISE) DANS LE DÉPARTEMENT DE CARAS (1944–1948)


Vasile Rãmneantu

STAREA DE SPIRIT A POPULATIEI SÂRBE DIN jUD. TIMIS-TORONTAL îN

URMA RUPTURII DINTRE IUGOSLAVIA SI LAGARUL COMUNIST

(1948)

THE SPIRIT OF THE SERBIAN POPULATION FROM THE

TIMIS-TORONTAL COUNTY FOLLOWING THE BREAk BETWEEN

YUGOSLAVIA AND THE COMMUNIST BLOCK (1948)


Cristian Rudolf

CONTRIBUTII TEORETICE PENTRU DEFINIREA CONCEPTULUI UNEI

COMUNITATI MINORITARE

THEORETIC CONTRIBUTIONS FOR THE DEFINITION OF THE CONCEPT

OF A MINORITY COMUNITY


Ionel Bota

TARA CARASULUI SI ORAVITA INSEMNARI, RAPOARTE SI RELATII

DE CALATORIE. PRIVIRE GENERALA PENTRU PERIOADA

1700–1950

LE PAYS DE CARAS ET LA VILLE DE ORAVITA DANS DES NOTES,

RAPPORTS ET RELATIONS DE VOYAGE. APERCU GENERAL

POUR LA PERIODE D’ENTRE 1700 ET 1950


RECENZII

Vasa Lupulovici, Viata bisericeascã a sârbilor din Banat între anii 1865–1918

(Nicolae Bocsan)


Dumitru Teicu, Geografia ecleziasticã a Banatului medieval (Ligia Boldea)

Viorel Achim, Politica sud-esticã a regatului ungar sub ultimii Arpadieni

(Livia Magina)


Petrovics István, Timisoara medievalã. Capitole din istoria orasului de pe

Bega înainte de 1552 (Adrian Magina)


ABREVIERI BIBLIOGRAFICE