banatica 18


CUPRINS - CONTENTS - INHALT - SOMMAIRE


Snezana  Marinkovic

PROTECTIVE ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS ON THE SITE IN PODUMKA NEAR ORLOVAT


Razvan Pinca, Petru Rogozea
O NOUA ASEZARE DIN EPOCA BRONZULUI APARTINÂND GRUPULUI
CULTURAL BALTA-SARATA DESCOPERITA LA COSTEIU (JUD.
TIMIS) II
A NEW BRONZE AGE SETTLEMENT OF BALTA SARATA TYPE FROM
COSTEIU (TIMIS COUNTY)


Florentina  Martis
LOCUIREA DE EPOCA BRONZULUI DE LA PECIU NOU 
THE BRONZE AGE SETTLEMENT FROM PECIU NOU (TIMIS COUNTY)


Gabriel Craciunescu
DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN LOCALITATEA SCAPAU, JUD.
MEHEDINTI 
DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DE LA LOCALITE DE SCAPAU, DEP.
DE MEHEDINT
I


Bogdan  Seculici
UNELE CONSIDERATII PRIVIND EXPLOATAREA SI OBTINEREA
AURULUI SI A ARGINTULUI ÎN DACIA PREROMANA 
QUELQUES CONSIDÉRATIONS CONCERTANT L’EXPLOITATION ET
L’OBTENTION DE L’OR ET DE L’ARGENT DANS LA DACIE
PRÉ-ROMAINE


Calin Timoc, Carmen Timoc
ORGANIZAREA INTERNA A CASTRULUI DE LA MEHADIA
(PRAETORIUM). RECONSTITURIREA DATELOR OFERITA DE
VECHILE BILETE DE SAPATURA! 
DIE INNERE ORGANISIERUNG DES LAGERS VON MEHADIA
(PRAETORIUM). DIE REKONSTRUKTION DER DATEN NACH DIE
ALTEN GRABUNGSKARTEN!Ovidiu Bozu
ÖFFENTLICHE UND PRIVATE GEBÄUDE AN DEN RÖMISCHEN
STRASSEN AUS DEM BANAT


Adrian Ardet, Dumitru Teicu
THE ARCHEOLOGICAL RESEARCHES FROM BUCOSNITA


Ioan Crisan
UN CUPTOR DIN VATRA SATULUI MEDIEVAL RADVANI 
UN FOUR MÉNAGER DU VILLAGE MÉDIEVAL RADVANI


Adriana  Radu
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND SAPATURILE DE SALVARE DE LA
SLATINA TIMIS „GURA ILOVEI” 
RAPPORT PRELIMINAIRE CONCERNANT LES FOUILLES DE
SAUVETAGE DE SLATINA TIMIS ,,GURA ILOVEI”


Alexandru Radulescu, Daniela Tanase, Zsuzsanna Kopeczny
RAPORT PRELIMINAR PRIVIND CERCETARILE ARHEOLOGICE
PREVENTIVE DE LA TIMISOARA - CASTELUL HUNIADE 2007 
PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES “CASTEL HUNIADE –
TIMISOARA” 2007. PRELIMINARY RAPORT


Ion  Stînga
DOUA MONEDE MOLDOVENESTI PUTIN CUNOSCUTE, LA CETATEA
SEVERINULUI DEUX MONNAYES MOLDAVES MOINS CONNUES DÉCOUVERTES DANS LA CITÉ DE SEVERIN


Ioan Marian Tiplic
ARHEOLOGIA SI ISTORIA LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI TREI 
ARCHAEOLOGY AND HISTORY AT THE BEGINNING OF 3rd
MILLENIUMLigia  Boldea
VELEITATI SI OPORTUNITATI ALE NOBILIMII BANATENE ÎN
VREMEA LUI SIGISMUND DE LUXEMBURG 
VËLËITËS ET OPPORTUNITËS DE LA NOBLESSE BANATIENNE AUX
TEMPS DE SIGISMUND DE LOUXEMBOURG


Radu Ardelean
OAMENII DIN BANAT SI TIMPUL (sec. XIV-XVII) 
LES HOMES ET LE TEMPS EN BANAT (XIV-XVII siècles)


Dragos Lucian Tiglau
FAMILIA NOBILILOR JOSIKA (IOJIC?) ÎN SECOLELE XVI-XVII DIE FAMILIE DER ADLIGEN JOSIKA IN DEN 16.–17. JAHRHUNDERTEN


Sorin  Bulboaca
BANII LUGOJULUI SI CARANSEBESULUI ÎN SECOLELE XVI-XVII 
LES BANS DE LUGOJ ET DE CARANSEBES (XVI-E-XVII-E SIECLES)


Livia Magina, Adrian Magina
MORES ET CEREMONIAS ECCLESIASTICAS IGNORABANT.
RELIGIE POPULARA ÎN COMUNITATILE CATOLICE DIN
BANAT ÎN SECOLUL AL XVII-LEA 
MORES ET CEREMONIAS ECCLESIASTICAS IGNORABANT. POPULARRELIGION IN THE CATHOLIC COMMUNITIES FROM XVIITH
CENTURY BANAT


Ovidiu Marinel Koch-Tufis
SITUATIA MINERITULUI SI METALURGIEI BANATENE ÎN PERIOADA
1717-1733, ANALIZATA PRIN PRISMA UNOR DOCUMENTE
AFLATE LA ARHIVELE CURTII IMPERIALE DIN VIENA 
DIE LAGE DES BANATER BERG- UND HÜTTENWESENS IM ZEITRAUM
1717 BIS 1733 - ANALYSIERT ANHAND MEHRERER DOKUMENTE,
DIE SICH IM HOFKAMMERARCHIV IN WIEN BEFINDEN


Dumitru Tomoni
ASOCIATIUNEA TRANSILVANA PENTRU LITERATURA ROMÂNA SI
CULTURA POPORULUI ROMÂN „ASTRA”
DESPARTAMÂNTUL BOCSA 
L‘ASSOCIATION TRANSYLVAINE POUR LA LITTERATURE
ROUMAINE ET LA CULTURE DU PEUPLE ROUMAIN ASTRA
- LA SECTION DE BOCSA


Angela Dumitrescu

AUTORITATILE SPECIFICE INSTITUTIEI SCOLARE CONFESIONALE

ROMÂNESTI DIN COMITATELE CARAS-SEVERIN SI TIMIS, 1900-1918

CERTAIN AUTHORITIES OF ROMANIAN SCHOOL INSTITUTIONS IN

CARAS-SEVERIN AND TIMIS COUNTIES BETWEEN 1900 AND 1918


Valentin Sandu

VALEA BISTREI ÎN MISCAREA NATIONAL-CULTURALA

PENTRU MAREA UNIRE DIN 1918

DAS BISTRATAL IN DER NATIONAL-KULTURELLEN BEWEGUNG

FÜR DIE GROßE VEREINIGUNG VON 1918


Camil Petrescu

INDUSTRIA CHIMICA DIN TIMISOARA, ÎN PERIOADA 1918-1940

L’INDUSTRIE CHIMIQUE DE LA VILLE DE TIMISOARA PENDANT

LA PERIODE 1918-1940


Vlad Balu

ASPECTE ALE COLECTIVIZ?RII AGRICULTURII ÎN JUDETUL

CARAS. PROCESUL DE COMASARE

SOME ASPECT OF COLLECTIVIZATION IN CARA? COUNTY.

THE PROCESS OF FUSION OF THE LAND


Eusebiu Narai

NATIONALIZAREA PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCTIE

ÎN JUDETUL SEVERIN

THE NATIONALIZATION OF THE MOST IMPORTANT MEANS OF

PRODUCTION IN THE SEVERIN DISTRICT


Vasile Ramneantu

FILE DIN ISTORIA MUZEULUI BANATULUI DIN TIMISOARA

AU FIL DE L´HISTOIRE DU MUSÉE DE BANAT (TIMISOARA)


Recenzii


MASONERIA ÎN TRANSILVANIA. REPERE ISTORICE (Dumitru Teicu)

L’EXPLOITATIONS DU SEL À TRAVERS LE TEMPS (Adriana Radu)


ABREVIERI BIBLIOGRAFICE