banatica 23

CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE


CERCETATORUL SI PROFESORUL VICTOR SPINEI LA 70 DE ANI (Bogdan-Petru Maleon)

ISTORICUL VICTOR SPINEI - ACTIVITATE STIINTIFICA


ARHEOLOGIE


Daniela Tanase

OBSERVATII CU PRIVIRE LA ARHEOLOGIA EPOCII TIMPURII A MIGRATIILOR ÎN BANAT - ETAPA D1

BEMERKUNGEN ZUR ARCHÄOLOGIE DER FRÜHEN VÖLKERWANDERUNGSZEIT IM BANAT – DIE STUFE D1


Michel Kazanski

LES HUNS ET LES BARBARES SEDENTAIRES: LES DIFFERENTES FORMES DES CONTACTS

HUNII SI BARBARII SEDENTARI: DIFERITE FORME DE CONTACT


Radu Harhoiu

DER SCHATZFUND VON SIMLEUL SILVANIEI UND DIE SCHLACHT VON NEDAO

TEZAURUL DE LA SIMLEUL SILVANIEI SI BATALIA DE LA NEDAO


Florin Curta

THE IMAGE AND ARCHAEOLOGY OF PECHENEGS

IMAGINEA SI ARHEOLOGIA PECENEGILOR


Adrian Ionita

OBSERVATIONS SUR LES NECROPOLES PLANES DANS LA REGION COMPRISE ENTRE LE BAS-DANUBE, LES CARPATES ET LE DNIESTR AUX XE-XIIIE SIECLES

OBSERVATII ASUPRA NECROPOLELOR PLANE DIN SPATIUL CUPRINS ÎNTRE DUNAREA DE JOS, CARPATI SI NISTRU ÎN SECOLELE X-XIII


Ioan Marian Tiplic

ASPECTE DE RITUAL FUNERAR ÎN NECROPOLA MEDIEVAL TIMPURIE DE LA ORASTIE-DEALUL PEMILOR X2

EARLY MEDIEVAL NECROPOLIS FROM ORASTIE - DEALUL PEMILOR X2.

ASPECTS OF FUNERAL RITUAL


Erwin Gáll

DABÂCA (DOBESCHDORF, DOBOKA): THE NECROPOLIS AROUND

THE CHURCH IN A. TAMAS’ GARDEN. SOME IDEAS ON THE DEVELOPMENT OF DABÂCA HABITAT

DABÂCA: NECROPOLA DIN JURUL BISERICII DIN GRADINA LUI A. TAMAS. CÂTEVA IDEI PRIVIND EVOLUTIA HABITATULUI DE LA DABÂCA


Dejan Radicevici

MEDIEVAL SETTLEMENT ON THE SITE OF CRVENKA NEAR VRŠAC

ASEZAREA MEDIEVALA DE LA SITUL CRVENKA DE LÂNGA VÂRSET


Maria Crîngaci Tiplic

ARHEOLOGIA RESEDINTELOR NOBILIARE ÎN TRANSILVANIA: RESEDINTELE ELITEI SASESTI (SECOLUL AL XII-LEA SI PRIMA JUMATATE A SECOLULUI AL XIII-LEA). STUDIU PRELIMINAR

THE ARCHAEOLOGY OF NOBLE RESIDENCES IN TRANSYLVANIA: THE RESIDENCES OF THE TRANSYLVANIAN SAXON ELITE (12th CENTURY–1ST HALF OF THE 13th CENTURY). PRELIMINARY RESEARCH


Daniela Marcu Istrate

ANTHROPOMORPHIC TOMBS BUILT OF BRICK IN THE MEDIEVAL CEMETERY OF SIBIU

MORMINTE ANTROPOMORFE CONSTRUITE DIN CARAMIDA ÎN CIMITIRUL MEDIEVAL DIN SIBIU


Oana Damian

CONSIDERATII ASUPRA CERAMICII MEDIEVALE PONTICE PE BAZA DESCOPERIRILOR DE LA ENISALA

DES CONSIDÉRATIONS SUR LA CÉRAMIQUE MÉDIÉVALE PONTIQUE. LES DÉCOUVERTES D’ENISALA


Dumitru Teicu

ECCLESIASTICAL ARCHITECTURE IN THE BANAT DURING THE 14TH-15TH CENTURIES. THE REFLECTION OF A BORDER AREA IDENTITY

ARHITECTURA ECLEZIASTICA ÎN SECOLELE XIV-XV DIN BANAT.

REFLEXIA IDENTITATII UNUI SPATIU DE FRONTIERA


ISTORIE


Serghei Klyashtornyi

IMPERIAL BACKGROUND OF ANCIENT TURCIK CIVILIZATION

FACTORUL IMPERIAL LA VECHILE CIVILIZATII TÜRCICE


Irina Konovalova

GEOGRAPHY OF STATE FORMATION: EARLY RUS IN MEDIEVAL ISLAMIC GEOGRAPHY

GEOGRAFIA FORMARII STATELOR: VECHEA RUS ÎN GEOGRAFIA MEDIEVALA ISLAMICA


Nurken E. Kuzembaev

BACIMAN (BACIMANI) - KIPCEAC DIN TRIBUL OLIBURLIC (ELIBORILI) ÎN
SURSE ISTORICE CHINEZESTI SI MUSULMANE


Pavel Parasca

ÎN PROBLEMA TEMEIULUI PRETENTIILOR REGALITATII UNGARIEI DE SUPREMATIE ASUPRA MOLDOVEI MEDIEVALE

DU PROBLEME DES PRETENTIONS DE SUPREMATIE DES ROIS DE HONGRIE SUR LA MOLDAVIE


Zoltán Iusztin

COMITATUL NOBILIAR – CARACTERISTICI SI CONSTITUIRE. CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA BANATULUI MEDIEVAL

NOBLE COUNTY: CHARACTERISTICS AND FORMING. THE CASE OF THE MEDIEVAL BANAT


Razvan Mihai Neagu

EPISCOPII DE CENAD SI PAPALITATEA DE LA AVIGNON. INTERVENTIA PAPALITATII ÎN DIECEZA CENADULUI ÎN SECOLUL AL XIV-LEA

THE CENAD BISHOPS AND THE AVIGNON PAPACY. THE INTERVENTION OF THE PAPACY IN THE DIOCESE OF CENAD IN THE 14TH CENTURY


Grzegorz Jawor

SUR LA PROVENANCE TERRITORIALE DES IMMIGRES VALAQUE DANS LE ROYAUME DE POLOGNE (XIV-XVI)

DESPRE LOCUL DE ORIGINE AL IMIGRANTILOR VALAHI ÎN REGATUL POLONIEI (SEC. XIV – ÎNC. SEC. XVI)


Dragos Lucian Tigau

CÂTEVA DATE DESPRE CANONICUL MIHAI DE CARANSEBES (SEC. XV)

SOME INFORMATION ABOUT THE CANON MICHAEL OF CARANSEBES

(15TH CENTURY)


Alexandru Simon

NOTE SI DOCUMENTE ASUPRA POLITICII ITALIENE SI RASARITENE A LUI IANCU DE HUNEDOARA ÎN ANII 1450

REFERENCES AND DOCUMENTS ON THE ITALIAN AND EASTERN POLITICS OF JOHN HUNYADI IN 1450’s


Adrian Magina

DOCUMENTELE AUTORITATILOR URBANE DIN LIPOVA (1455-1548)

DOCUMENTS OF LIPOVA URBAN AUTHORITIES (1455-1548)


Ligia Boldea

DIGNITIES AND PATRIMONIAL OWNERSHIP IN THE BANAT OF CARANSEBES AND LUGOJ: SIMON OF CARANSEBES FAMILY’S DOMAIN

DEMNITATI SI STAPÂNIRE PATRIMONIALA ÎN BANATUL DE CARANSEBES SI LUGOJ – DOMENIUL FAMILIEI SIMON DE CARANSEBES


Livia Magina

THE REEVE’S WEALTH IN THE 16th–18th CENTURIES

STAREA MATERIALA A JUDELUI SATESC ÎN SECOLELE XVI-XVII


Costin Fenesan

FRANCISCANII ÎN BANATUL DE MUNTE LA SFÂRSITUL CELEI DE-A DOUA SI LA ÎNCEPUTUL CELEI DE-A TREIA STAPÂNIRI HABSBURGICE (1695-1701, 1716-1738)

DIE FRANZISKANER IM BANATER BERGLAND AM ENDE DER ZWEITEN UND ZU BEGINN DER DRITTEN HABSBURGERHERRSCHAFT (1695-1701, 1716-1738)


RECENZII


Florin Topoleanu, Lampile antice din colectiile Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova - Ploiesti, Ed. Oscar Print, Ploiesti, 2012, 264 p. si 22 de planse (Ana Cristina Hamat)


Mircea Mare, Daniela Tanase, Florin Drasovean, Georgeta El Susi, Szilárd Sandor Gál, Timisoara – Freidorf. Cercetarile arheologice preventive din anul 2006, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2011, 197 p. (Calin Timoc)


Liviu Maruia, Cercetari interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, Timisoara, 2011, 306 p. (Sergiu Enache)


Vasile Marculet, Diplomacy, War and Christianity at Lower Danube (4th–Middle of the 13th Centuries). English translation by Maria-Alina Ghica, Sfântul Nicolae Publishing House, Br?ila, 2013, 252 p. (Dragos Lucian Tigau)


Barbu Stefanescu, Între pâini, Ed. Academia Româna, Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, 2013, 645 p. (Livia Magina)


Cristian Vasile, Literatura si artele în România comunista. 1948-1953, Ed. Humanitas, Bucuresti, 2010, 335 p. (Eusebiu Narai)


Dumitru Teicu, Moara de apa din Banat, Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2012, 392 p. (Minodora Damian)


Mircea Taban, Vesna Stankov, Portul popular de pe vaile Carasului si Nerei/Narodne nošnje doline Karaša i Nere, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2012, 200 p. (Minodora Damian)


Vasile Mircea Zaberca, Itinerar monografic Cornereva, Ed. TIM, Resita, 2012, 207 p. (Ligia Boldea)


Arhim. Veniamin Micle, Schite de portrete, Sfânta Manastire Bistrita, Eparhia Râmnicului, 2013, 282 p. (pr. Gheorghe Naghi)


Grigore Ploesteanu, Pavel Vasici. Viata si opera. Editie de Mariana Ploesteanu. Editura Veritas, Târgu-Mures, 2008, 337 p. (pr. Gheorghe Naghi)


ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

NORME DE TEHNOREDACTARE