Banatica 20-1

REZUMATE 20-1


CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE

 

Adriana Radu
DESCOPERIRI DE PLASTICÃ NEOLITICÃ ÎN BANAT
DECOUVERTES DE PLASTIQUE NEOLITHIQUE EN BANAT

Gh. Lazarovici, Marian Gumã, Eugen Iaroslavski
CERCETÃRILE ARHEOLOGICE DE LA CUPTOARE -SFOGEA. CAMPANIILE 1975-1977
LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE CUPTOARE-SFOGEA. LES CAMPAGNES DES ANNEES 1975-1977

Oliver Dietrich
EINE SICHEL MIT BREITEM QUERWULST AUS ROTBAV, „LA PÂRÂUT“. EINIGE GEDANKEN ZUM GEBRAUCH FRÜHER BRONZESICHELN IN DER WIETENBERG-KULTUR
O SECERÃ CU BUZA TRANSVERSAL LATÃ DE LA ROTBAV ,, LA PÂRÂUT “. CÂTEVA GÂNDURI ASUPRA UTILIZÃRII SECERILOR TIMPURII DE BRONZ ÎN CULTURA WIETENBERG

Alexandru Szentmiklosi
CONSIDERATII PRIVIND TERMINOLOGIA UTILIZATÃ ÎN DEFINIREA CULTURII CRUCENI-BELEGIŠ
CONSIDERATIONS CONCERNING TERMINOLOGY USED FOR DEFINING THE CRUCENI-BELEGIŠ CULTURE

Victor Sava
RESTITUIRI ARHEOLOGICE. UN TOPOR DE CUPRU DIN COLECTIA DR. KASA ANTAL (DOROBANTI, JUDETUL ARAD)
ARCHAEOLOGICAL RESTITUTIONS. A COPPER AXE FROM DR. KASA ANTAL COLLECTION (DOROBANTI, ARAD COUNTY)

Caius Sãcãrin
CERCETÃRI PRIVIND CULTURA GÂRLA MARE ÎN ZONA PORTILOR DE FIER – CLISURA DUNÃRII
WISSENSCHAFT ÜBER DIE KULTUR GÂRLA MARE IN DER ZONE EISEN TORE – DONAU KLISUR

Dacian Rancu
UNELTE AGRICOLE ROMANE DIN SUD-VESTUL DACIEI
ROMAN AGRICULTURE TOOLS FROM THE SOUTH WEST OF DACIA

Ovidiu Bozu
DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DE EPOCÃ ROMANÃ ÎN CLISURA DUNÃRII
ARCHÄOLOGISCHE FUNDE AUS DER RÖMERZEIT VOM GEBIET DER DONAUENGEN

Flavius Petru Bozu
ARCHAEOLOGICAL RESCUE EXCAVATIONS ON THE SOUTH SLOPE OF CHILII HILL IN VÃRÃDIA VILLAGE, CARAS-SEVERIN COUNTRY
SÃPÃTURILE DE SALVARE DE PE VERSANTUL SUDIC AL DEALULUI CHILII DE PE VERSANTUL SUDIC AL DEALULUI CHILII DIN COMUNA VÃRÃDIA, JUD. CARAS-SEVERIN

Andrei Bãlãrie
TURNURILE-LOCUINTÃ DE LA SVINITA
DIE WOHNTURNE VON SVINITA

Dumitru Teicu
MÃNÃSTIREA BAZIAS – UN MONUMENT MEDIEVAL DIN CLISURA DUNÃRII
LE MONASTERE DE BAZIAS – UN MONUMENT MEDIEVAL DE LA VALLEE DU DANUBE

Alexandru Szentmiklosi
LOCUIREA DE TIP CRUCENI-BELEGIŠ DE LA CRUCENI– MÓDOSI ÚT (JUD. TIMIS). SONDAJELE ARHEOLOGICE DIN ANII 1997 SI 1999
THE SETTLEMENT OF TYPE CRUCENI- BELEGIŠ FROM CRUCENI – (TIMIS COUNTY). ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS MÓDOSI ÚT FROM 1977 AND 1999

Dorel Micle, Liviu Mãruia
RAPORT DE ACTIVITATE STIINTIFICÃ EFECTUATÃ ÎN CADRUL PLATFORMEI DE FORMARE SI CERCETARE INTREDISCIPLINARÃ ÎN DOMENIUL ARHEOLOGIEI SISTEMATICE RAPPORT D´ACTIVITEÉ SCIENTIFIQUE DEROULÉ DANS LA PLATEFORME DE FORMATION ET DE RECHERCHES INTERDISCIPLINAIRES DANS LE DOMAINE ARCHEOLOGIE SYSTHEMIQUE

 

VARIA

 

Melania Zancu,
PROIECTUL „CETÃTILE MEDIEVALE – UN PATRIMONIU CULTURAL EUROPEAN”
LE PROJET – LES FORTIFICATIONS DU BANAT – PATRIMOINE CULTURAL EUROPEEN

 

RECENZII

 

Tracii si vecinii lor în Antichitate. The Thracians and their neighbours in Antiquity. Studia in honorem Valerii Sârbu, editor Ionel Cândea, Editura Istros, Brãila, 2010, 662 p. (Dumitru Teicu)

Dumitru Teicu, Arta minorã medievalã din Banat – Minor medieval art in Banat, Editura Cosmopolitan-Art, Timisoara, 2009, 272 p. (Bogdan Seculici)

Vasaria Medievalia, editori Gabriela Rãdulescu, Corneliu Gaiu, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008, 246 p. (Dacian Rancu)

 

CĂRTI EDITATE DE MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA ÎN PERIOADA 1990-2009
BOOK PUBLISED BY THE MUSEUM OF MOUNTAINOUS BANAT RESITA 1990-2009

 

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RomaniaEnglish