Banatica 31-2

REZUMATE 31-2


CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE

 

Banatica. 50 de ani de la prima aparitie editoriala – 1971–2021


Banatica. 50 years from the first issue – 1971–2021

 

STUDII si ARTICOLE

 

Ligia Boldea
Forme ale violentei asupra femeilor in Banatul medieval (1350–1450)
Shapes of violence against women in the medieval Banat (1350–1450)

András W. Kovács
Posesiunile ardelene ale lui Nicolae Csupor, voievodul Transilvaniei (1468–1472). Cateva documente inedite
The Transylvanian estates of the voivode Nicholas Csupor (1468–1472). Some unpublished documents

Ioan-Aurel Pop, Alexandru Simon
From Draculia’s „Agent” to the Athleta of the Papacy
De la “agentul” lui Draculia la atletul Papalitatii

Alexandru Simon
Callimachus si Dracula la congresul cruciat de la Roma din anul 1490
Callimachus and Dracula at the Crusader Congress in Rome (1490)

Zoltán Iusztin
Domeniul nobiliar Targoviste (jud. Timis)
The noble estate Targoviste (Timis county)

Livia Magina, Adrian Magina
Resita inainte de Resita. O istorie a vaii superioare a Barzavei inainte de 1718
Resita before Resita. A history of the upper Barzava Valley before 1718

Edit Szegedi
Der Landtagsartikel von 1568 – kontinuität oder bruch?
Articolul dietal din 1568 – traditie sau ruptura?

Dragos Lucian Tigau
Cateva informatii despre vamile din Banat in evul mediu
A few data on the Banat locations of thirtieth collections in the Middle Age

Costin Fenesan
Exploatarile miniere de la Dorgos, Patars, Milova si Gladna in secolul al XVIII-lea
Mining at Dorgos, Patars, Milova and Gladna in the 18th century

Benjamin Landais
Marginaux, révoltés ou saisonniers de la rapine? Les bandits a la frontière austroottomane au XVIIIe siècle
Marginalizati, rebeli sau jefuitori ocazionali? Banditii de la granita austro-otomana in secolul al XVIII-lea

Jelena Ilic Mandic
Forging the Wallachian military border, 1769–1772
Faurirea granitei militare romane, 1769–1772

Florin Bogdan
Mostenirea scolii Ardelene in colectia Bibliotecii Metropolitane din Bucuresti
The legacy of the Transylvanian School in the collection of the Metropolitan Library of Bucharest

Wolf D. Gruner
Großbritannien am Ende der Napoleonischen Kriege. Vom Krieg zum Frieden: Probleme von Wirtschaft, Finanzen, Gesellschaft und innerer Ordnung
Anglia la sfarsitul razboaielor napoleoniene. De la razboi la pace: probleme ale economiei, finantelor, societatii si ordinii interne

Claudia Septimia Sabau, Adrian Onofreiu
„…Cu scrisorile tale imi astamparam focul ce-mi arde in piept”. Corespondenta intima dintre locotenentul nasaudean George Pop si Anica Popovici (1855–1856)
„…With your letters appeaset the fire inside my breast”. Intimate correspondence between leutenant George Pop and Anica Popovici (1855–1856)

Mihaela Bedecean
Portret biografic: primarul poet Johann Nepomuk Preyer
A biographic portrait: Johann Nepomuk Preyer, the mayor-poet

Paula Virag
Comunitati evreiesti in comitatul Satu Mare la finalul secolului al XIX-lea
Jewish communities in Satu Mare County at the end of the 19th century

Edina Gál
The abandoned children of the Banat in the early twentieth century
Copiii abandonati din Banat la inceputul secolului al XX-lea

Felicia Aneta Oarcea
Pe urmele generatiei Marii Uniri. Dr. Lazar Nichi (1884–1953) – director al Palatului Cultural Arad. Repere biografice
On the trail of the generation of the Great Union. Dr. Lazar Nichi (1884–1953) – director of Arad Cultural Palace. Biographical notes

Ghizela Cosma
Din istoria cinematografelor clujene interbelice in pagini de presa
From the interwar history of cinemas in Cluj, in written media

Minodora Damian
Tuberculosis and syphilis. The social impact on Caras County in the inter-war period
Impactul social al tuberculozei si sifilisului in Carasul interbelic

Eusebiu Narai
Perceptia cotidianului banatean Vestul asupra relatiilor diplomatice si economice romano-iugoslave in a doua jumatate a anului 1932
The perception of the Banat daily The West on the romanian-yugoslav diplomatic and economic relations in the second half of 1932

Minodora Damian, Livia Magina
Consum si preturi la magazinele Uzinelor si Domeniilor Resita in perioada interbelica
Consumption and costs in the shops of Resita’s Iron Works and Domains within the interwar times

Carmen Albert
Aurel Cosma jr. – contributii la Conferinta de pace (1946)
Aurel Cosma jr. – contributions to Paris peace Conference (1946)

Felician Velimirovici
Uzinele din Resita in primii ani ai regimului comunist (1948–1955). O interpretare a documentelor din arhiva Central Intelligence Agency
The Resita Metallurgical Works during the first years of communist rule (1948–1955). An interpretation of documents from the Central Intelligence Agency’s archive

Vasile Ramneantu
Aspecte privind starea de spirit a populatiei din judetul Timis in anul 1981
Aspects concerning of the population’s frame of mind in Timis County, in 1981

 

VARIA

 

Rudolf Gräf
De ce este Banatul altfel…
Why is Banat different…

Harald Heppner
Diversität der Spuren. Prominente Persönlichkeiten und das Banat
Diversitatea urmelor. Personalitati proeminente si Banatul

Constantin Bratescu
Contributii la cunoasterea datei nasterii, botezului si inscrierii in documentele oficiale a academicianului Constantin Daicoviciu
Contributions to clarify academician Constantin Daicoviciu’s birth date, baptism, and registration in official papers

Mihaela Vlasceanu
Franz Xavier Wagenschön Pictor Vienensis, Austriae Discipulis, P. P. Rubenius
Franz Xavier Wagenschön Pictor Vienensis, Austriae discipulis, P. P. Rubenius

Sinziana Preda
Perceptia traditiei la neamurile de gabori. Cateva consideratii
On perception of traditions in the case of Yenish. Some notes

Ana-Carina Babeu
Felicitari de sarbatori din fonduri si colectii personale banatene in perioada comunista
Greeting cards from personal collections from Banat during the communist period

 

RECENZII, PREZENTARI DE CARTE

 

Mirjana Vojvoda, Snežana Golubovic, Ilija MikicMors Immatura. Novac i apotropejskoprofilakticki elementi u pogrebnim ritualima – južna nekropola Viminacijuma/ Coinage and apotropaic-prophylactic elements in funerary rituals – southern Viminacium cemetery, Institute of Archaeology Belgrade Monographies 72, Digital Art Beograd, Belgrade, 2021, 318 p. (Ana Cristina Hamat)

D. Anghel, A. Timofan, G. Bounegru, C. Tanaselia, V. Rusu-Bolindet, I. Lascu, D. DanaRoman Lead- Glaze Ceramics. From the Collection of the National Museum of the Unification Alba Iulia, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, 98 p. (Ana Cristina Hamat)

Szegedi EditO istorie a antitrinitarianismului din Transilvania, Editura Egyetemi Mühely, Societatea Bolyai, Cluj-Napoca, 2020, 227 p. (Ligia Boldea)

Máté Ágnes, Oborni Teréz (eds.), Isabella JagiellonQueen of Hungary (1539–1559), Budapest, 2020, 362 p. (Livia Magina)

A forgotten Hungarian royal dynasty: the Szapolyais, edited by Pál Fodor, Szabolcs VargaResearch Centre for the Humanities, Budapest, 2020, 362 p (Adrian Magina)

Vlad Pasca-Oprisiu, „Cincinalu-n patru ani si jumatate” (1971–1975). Nicolae Ceausescu si economia Romaniei socialiste, de la tentatii tehnocratice la primatul politicului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2020, 263 p. (Felician Velimirovici)

Constantin BostinaAm fost secretarul personal al lui Nicolae Ceausescu. in ochiul ciclonului. Dialog cu Alice Barbu si S.R. Stanescu, Editura Evenimentul si Capital, Bucuresti, 2021, 325 p. (Vasile Ramneantu)

 

NORME DE TEHNOREDACTARE

EDITORIAL GUIDE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RomaniaEnglish