Banatica 26-1

REZUMATE 26-1


CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE

 

Profesorul Nicolae Gudea la 75 de ani

 

Opera stiintifica a Profesorului Nicolae Gudea

 

STUDII

 

Wei Chu, Christian Zeeden, Sorin-Marius Petrescu
The early upper paleolithic of the Banat and recent research at the paleolithic site of Tincova
Începuturile paleoliticului superior în Banat si cercetari recente în situl paleolitic de la Tincova

Aurel Rustoiu
Commentaria archaeologica et historica (II)
Commentaria archaeologica et historica (II)

Varbin Varbanov, Nikola Rusev, Svetlana Todorova, Rumyana Yordanova
Late Hellenistic kilns found on the territory of Rousse, Bulgaria
Cuptoare din perioada elenistica târzie descoperite pe teritoriul orasului Ruse, Bulgaria

Lucian-Mircea Muresan, Ioana Muresan
Roman law concerning funerary monuments. Case study based on some funerary epigraphs belonging to military personnel on both sides of the middle and lower Danube
Dreptul roman privind monumentele funerare. Studiu de caz bazat pe inscriptii funerare apartinând personalului militar de pe ambele maluri ale Dunarii Mijlocii si de Jos

Ana Cristina Hamat, George Bounegru
Cercei de epoca romana descoperiti la Apulum (Alba Iulia)
Roman earrings discovered in Apulum (Alba Iulia)

Dumitru Teicu, Miodrag Aralica
Moulds in the collections of Vršac Museum (Serbia)
Tipare din colectiile muzeului din Vršac (Serbia)

Calin Cosma
Notes on the economy structure in Crisana, Satmar and Maramures during the 8th–10th centuries AD
Consideratii privind structura vietii economice în Crisana, Satmar si Maramures în secolele VIII–X D. H.

Adrian Stoia
Delimitarea spatiului exterior ilustrata în pictura medievala sud-transilvaneana (sec. XV–XVI)
Limiting of the external space in the medieval picture in southern Transylvania (15th–16th centuries)

 

RAPOARTE DE CERCETARE

 

Alexandru Szentmiklosi
Cercetarile arheologice de la Peciu Nou-Bociar, jud. Timis
Archaeological investigations at Peciu Nou-Bociar, Timis county

Alexandru Szentmiklosi, Florin Medelet
Sondajul arheologic din asezarea de epoca bronzului de la Voiteg-Groapa cu vulpi
Archaeological survey on the bronze settlement at Voiteg-Groapa cu vulpi

Andrei Balarie, Alexandru Szentmiklosi
Descoperirile arheologice de tip Vatina din Incinta II de la Cornesti-Iarcuri (jud. Timis). Raport preliminar
Archaeological findings of Vatina type in the precincts II at Cornesti-Iarcuri (Timis). A preliminary report

Marius Gheorghe Barbu, Ioan Alexandru Barbat, Gica Baestean, Angelica Balos, Andrei Gonciar, Alexander Brown
Raport preliminar privind cercetarile arheologice de la Rapoltu Mare-La Vie, Campaniile 2013–2015
Archaeological research at Rapoltu Mare-La Vie, campaigns 2013–2015. Preliminary report

Eduard Nemeth, Ovidiu Bozu
Noi cercetari arheologice în castrul roman de la Varadia-Pusta (jud. Caraa-Severin)
New archaeological investigations in the roman camp at Varadia-Pusta (Caras-Severin county)

Ovidiu Bozu, Daniela Tanase, Ana Cristina Hamat, Dimitrie Negrei
Asezarea medievala timpurie din punctul Saliste, sat Susani, comuna Traian Vuia, judetul Timis
Early medieval settlement at Saliste, village of Susani, commune of Traian Vuia, Timis county

 

NOTE

 

Stefan Viorel Georgescu
Ipostaze iconografice ale lui Eros/ Amor pe discul opai?elor descoperite la Tomis (secolele I–III p. Chr.)
Iconographic hypostases of Eros/ Amor on the disc of the rushlights found in Tomis (1st–3rd centuries AD)

Calin Timoc
Un nou monument fragmentar din marmura cu inscriptie descoperit întâmplator la Tibiscum-Jupa
A new fragmentary marble stone with inscription accidentaly found by Tibiscum-Jupa

Gabriela Filip
Un inel cu piatra gema descoperit la Cioroiu Nou
A ring with gemstone discovered in Cioroiu Nou

Georgeta El Susi
Analiza unui esantion faunistic din situl de la Militari-Câmpul Boja (secolele III, V–VI d. Chr.). Campania 2015
The analysis of a faunal sample from Militari-Câmpul Boja (3rd, 5–6th centuries AD). Campaign 2015

Ana Cristina Hamat, Alexandru Szentmiklosi, Andrei Balarie
Obiecte folosite pentru iluminat descoperite în timpul cercetarilor preventive din centrul Timisoarei
Lighting artifacts found during the rescue archaeological research in the center of Timisoara

Alexandru Szentmiklosi
Stavilarul fortificatiei de secol XVIII din Timisoara-Piata 700. Punct muzeal în aer liber
Dam of the 18th century fortification in Timisoara–Piata 700. An open air museum

 

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

NORME DE TEHNOREDACTARE

EDITORIAL GUIDE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RomaniaEnglish