Norme de publicare

Materialele vor fi trimise prin e-mail la adresele: office@muzeulbanatuluimontan.ro, lboldea.ist27@gmail.com, adimagina@gmail.com

Autorii îşi asumă respectarea tuturor prevederilor legii copyrightului iar acceptarea lucrărilor se va face în urma verificării respectării standardelor ştiinţifice şi editoriale, verificare realizată prin procesul de peer review.

Nu percepem de la autori taxă de publicare.

Termenul limită pentru depunerea articolelor este data de 1 iulie a fiecărui an.

La tehnoredactarea textului se va folosi: editorul de text Microsoft Word Office 2007, 2010, 2013 caractere Times New Roman, corp 12, aliniat bloc, paragraf – first line, spaţiat la 1 rând. Notele vor fi obligatoriu de subsol, cu caractere de 10, numerotate continuu.

Titlul lucrării va fi redactat cu majuscule, poziţionat în centrul paginii. Sub titlu, în dreapta paginii, va fi trecut numele autorului (autorilor) cu caractere italice, fără titlul ştiinţific, însoţite de un asterisc (*) care se va regăsi la subsolul paginii, înainte de prima notă, unde se vor trece numele instituţiei unde activează autorul, adresa acesteia şi adresa personală de e-mail a autorului.

Autorii români vor scrie la începutul textului cuvintele-cheie (maxim 5) şi un rezumat de 250-300 de cuvinte, ambele redactate în limba română, indiferent de limba în care a fost scris articolul. Traducerea în limba engleză a cuvintelor cheie şi a rezumatelor va fi realizată de către redacţia revistei. Autorii din străinătate, indiferent de limba în care a fost redactat articolul, îl vor însoţi de cuvinte cheie şi rezumat în limba engleză. Textul materialului va fi alcătuit fără sublinieri, îngroşări de litere, căsuţe de dialog etc. De asemenea, citatele vor fi puse fie între ghilimele de tipul “ ” (folosind English US din setarea de limbă), fie introduse cu caractere italice (nu se vor folosi ambele sisteme concomitent).

Planşele se vor preda scanate în format Tiff, rezoluţie 300-600 dpi.

Fotografiile digitale se predau în format Tiff, într-o rezoluţie minimă de 3 dpi.

 

Modul de citare:

Pentru partea de Arheologie se va folosi, după preferinţă, sistemul Chicago sau Harvard. În cazul sistemului Harvard, la notele de subsol se va cita autorul (autorii), anul apariţiei şi pagina (figura, planşa, fotografia). Ex:

Georgescu 2007, 17, fig. 14.
Georgescu, Ionescu 2007, 19.

La finalul materialului se va ataşa în mod obligatoriu lista bibliografică în ordinea alfabetică a numelor autorilor, după exemplul de mai jos:

Țeicu 1998,
Țeicu, Banatul montan în Evul Mediu, Timișoara, 1998.

Szentmiklosi 2010,
Al. Szentmiklosi, Locuirea de tip Cruceni-Belegiš de la Cruceni–Módosi út (jud. Timiş). Sondajele arheologice din anii 1997 şi 1999, în Banatica, 20/I, 2010, 293-306.

Pentru partea de Istorie se va uzita obligatoriu The Chicago Manual of Style (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html). În acest caz citarea se va face după cum urmează:

 

  1. Cărţi de autor:

Viorel Achim, Politica sud-estică a regatului ungar sub ultimii arpadieni (Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2008), 90 -91.

La următoarele citări se indică doar numele autorului, 1-2 cuvinte din titlu şi pagina, după cum urmează:

Achim, Politica sud-estică, 103.

 

  1. Articole şi studii din periodice:

Dragoş Lucian Ţigău, “Banii de Caransebeş şi Lugoj. Consideraţii asupra atribuţiilor şi competenţelor acestora,” Studii şi Materiale de Istorie Medie XVI (1998): 225-241.

La următoarele citări se va indica doar numele autorului, 1-2 cuvinte din titlu şi pagina, după cum urmează:

Ţigău, “Banii de Caransebeş,” 230.

 

  1. Volume colective:

Victor Motogna, “Banatul românesc în cele dintâi veacuri al stăpânirii ungureşti,” în C. Grofşorean, ed., Banatul de altădată. Studii istorice, vol. I (Timişoara, 1944), 275.

La următoarele citări va apărea sub aceeaşi formă întâlnită în cazul citărilor din periodice:

Motogna, “Banatul românesc,” 276.

 

  1. La ediţiile de documente se va utiliza sistemul folosit la cărţile de autor, ex:

Pesty Frigyes, Krassó vármegye tőrténete, vol. IV (Budapest, 1883), 380.

În cazul în care editorul este altul, citarea se va face după cum urmează:

Pesty Frigyes, Oklevelek Temesmegye és Temesvárváros történetéhez, ed. Ortvay Tivadar, vol. I (Pozsony, 1896), 150-151.

 

  1. În cazul în care într-o notă este citată o lucrare, urmată în nota următoare de aceeaşi lucrare, se va folosi Ibidem prescurtat în forma Ibid., fără a fi pus în italic. Ex:

Ţigău, “Banii de Caransebeş,”, 230
Ibid., 231.

Nu se vor folosi sub nicio formă op. cit., loc. cit. sau Idem.

Pentru mai multe detalii privind sistemul de redactare şi citare vă rugăm consultaţi adresa indicată (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html). Pentru accesul total la întreg sistemul de referinţe vă recomandăm înregistrarea pe site-ul respectiv, înregistrare gratuită şi valabilă pentru o perioadă de 30 de zile.

În procesul de editare a revistei, autorii vor primi o singură corectură, care va fi expediată exclusiv în variantă electronică PDF.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RomaniaEnglish