Banatica 32

REZUMATE 32


CUPRINS • CONTENTS • INHALT • SOMMAIRE

STUDII si ARTICOLE

 

Alexandru Simon
Campaniile dalmate si italiene ale nobililor de Recas: implicatiile unui document regal din august 1359
The dalmatian and italian campaigns of the noblemen of Recas: the implications of a royal charter from august 1359

Ligia Boldea
Doua destine feminine din Banatul medieval: Caterina si Ana Chep de Ghertenis (1400–1450)
Two feminine destinies in the medieval Banat: Caterina and Ana Chep of Ghertenis (1400–1450)

Marian Horvat
Plutasii si carutasii din Dej (sec. al XIII-lea – prima jumatate a sec. al XVI-lea)
The raftsmen and carters of Dej (the 13th century – first half of the 16th century)

Dragos Lucian Tigau
Copii si adolescenti in Banatul medieval
Children and teenagers in the medieval Banat

Adrian Magina
Politica si administratie la frontiera sud-vestica a principatului Transilvaniei. Functionarea comitatului Severin in secolele XVI-XVII
Politics and administration on the south-western frontier of the principality of Transylvania. The functioning of Severin County in the 16th–17th centuries

Edit Szegedi
Ein Schauprozess im Siebenbürgen des 16. Jahrhunderts?
Un proces politic in Transilvania secolului al XVI-lea?

Petronel Zahariuc
Doua testamente ale Cantacuzinilor moldoveni din secolele XVII-XVIII si cateva note despre ctitoriile familiei (Deleni si tibucani)
The moldavian Cantacusins’ two wills in the 17th –18th centuries and some notes on the familial foundations (Deleni and tibucani)

Radu Nedici
Pe urma banilor: o ancheta din secolul al XVIII-lea asupra averii adunate de episcopul Dionisije Novakovic in Transilvania
Follow the money: an eighteenth-century investigation into the wealth amassed by bishop Dionisije Novakovic in Transylvania

Romulus-Gelu Fodor
Pandemie si etatizare la frontiera estica a Transilvaniei, in secolul stapanirii habsburgice
Pandemics and nationalization in the eastern border of Transylvania in the century of Habsburgs’ domination

Costin Fenesan
“Diario Estero”, “Bologna” si “Gazzetta di Mantova” – relatarile unor ziare din Italia despre rascoala lui Horea (1784–1785)
“Diario Estero”, “Bologna” and “Gazzetta di Mantova” – italian journals on the Horea?uprising (1784–1785)

Mihaela Vlasceanu
Reconstituirea unui fragment de arta baroca europeana – pictura plafonanta a bisericii franciscane Sf. Nepomuc din Timisoara
A fragment of european baroque art – the ceiling painting of the franciscan church of St. Nepomuk in Timisoara

Cristina Gudin
Diferiti, dar impreuna. Populatia Dobrogei in epoca moderna si relatia sa cu autoritatile Heterogenuous but all together
Population of Dobrudja in the modern era and their relation with the authorities

Dragos Mihai Nuta
Uzina de fier din Bocsa 1860–1896: reconstituiri
Iron and Steel Plant in Bocsa, 1860–1896: restitutions

Imelga-Friderika Földi
“The task of the institute is to accept orphaned children, raise them there and prepare them for life” – Jewish orphan care in Arad during the Dual Monarchy
“Sarcina institutului este de a primi copii orfani, de a?i creste acolo si de a?i pregati pentru viata” – ingrijirea orfanilor evrei din Arad in timpul dublei Monarhii

Paula Virag
Aspecte ale convietuirii diferitelor comunitati etnice si religioase pe teritoriul comitatului Satu Mare la finalul secolului al XIX-lea – inceputul secolului al XX-lea
Aspects of coexistence of different ethnic and religious communities on the territory of Satu Mare County at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century

Felicia Aneta Oarcea
Generalul Romulus Ioanovici (1889–1983) – istoria unui destin
General Romulus Ioanovici (1889–1983). History of a Destiny

Ghizela Cosma
Aspecte privind constituirea si activitatea Secretariatului Central al Femeilor Minoritare Maghiare (Romániai Magyar Kisebbségi Nök Központi Titkársága) de la Cluj
Aspects concerning the Central Secretariate of Minoritar Magyar Women (Romániai Magyar Kisebbségi Nök Központi Titkársága) settind up and activity in Cluj

Eusebiu Narai
Relatiile romano-franceze in intervalul mai-iunie 1931, oglindite in paginile cotidianului banatean Vestul
Romanian-french relations between may and june 1931, reflected in the pages of the Banat daily The West

Minodora Damian
Impactul social al bolilor venerice in Carasul interbelic
Social impact of venereal diseases in the inter-war times in Caras

Mihaela Bedecean
Biblioteca Centrala Universitara Cluj si spatiul cultural germanofon in perioada interbelica
Central University Library of Cluj and the germanofon cultural area in the inter-war times

Radu Paiusan
Aspecte ale activitatii comuniste in Banat dupa 23 august 1944
Aspects of communist activity in Banat after August 23, 1944

Felician Velimirovici
Contributii la istoria frontului ideologic romanesc. Avataruri ale conceptului de “front” al istoricilor in timpul regimului comunist (1948–1985)
Contributions to the History of the Romanian Ideological Front. Avatars of the “historians’ front” concept during the Communist Regime (1948–1985)

Sinziana Preda
Practici economice in socialismul romanesc. Cateva istorii locale
Economic practices in Romanian socialism. Several local stories

Vasile Ramneantu
Aspecte privind starea de spirit a populatiei judetului Timis in anul 1982
On the population frame of mind in the county of Timis, in 1982

 

VARIA

 

Georgeta El Susi
Exploatarea animalelor in nivelele neolitice tarzii, eneoliticul timpuriu (grup Foeni) si bronzul timpuriu de la Uivar, judetul Timis
Animals management in the late neolithic levels, early eneolithic (Foeni group) and early bronze from Uivar, Timis county

Remus Mihai Feraru
Célébration de Déméter et de Corè Pérsephone dans les colonies milésiennes de la Propontide et du Pont-Euxin
Celebrarea Demetrei si a Corei Persefona in coloniile milesiene din Propontida si de la Pontul Euxin

Octavian-Cristian Rogozea, Dorel Micle, Constantin Adrian Boia
Cercetari arheologice de suprafata in hotarul administrativ al municipiului Timisoara si in zona periurbana (I). Repertoriul arheologic al comunei Giroc (loc. Chisoda, loc. Giroc)
Archaeological surface surveys in the administrative boundary of the municipality of Timisoara and in the peri-urban area (I). Archaeological repertoire of Giroc commune (Chisoda and Giroc localities)

Constantin Adrian Boia
Siturile medievale (sec. VII-XIII) din perimetrul localitatii Racasdia – o analiza a parametrilor morfometrici
Medieval sites (7th–13th centuries) in the area of Racasdia (Caras-Severin county) – an analysis of morphometric measurements

 

OBITUARIA

 

IN MEMORIAM. GERHARD DOBESCH (1939–2021)

 

RECENZII, PREZENTARI DE CARTE

 

Daniela Detesan, Claudia Septimia Sabau (eds.) Anuarul Institutului de Istorie „George Baritiu” din Cluj-Napoca, Series Historica, Supliment LX, 2021, Femeia intre traditia si modernitatea romaneasca (a doua jumatate a secolului al XIX-lea si inceputul secolului XX). Interogatii, realizari, perspective, Cluj-Napoca, 2022, 339 p. (Oana-Ramona Ilovan)

 

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

NORME DE TEHNOREDACTARE

EDITORIAL GUIDE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RomaniaEnglish