Etică editorială

Revista Banatica îşi propune să publice studii, articole şi recenzii dedicate istoriei Banatului, a Transilvaniei sau de interes naţional redactate în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională. Materialele vor avea un caracter eminamente ştiinţific, cu respectarea unui spirit multicultural şi multietnic care să excludă orice formă de discriminare sau atac xenofob, chiar îmbrăcat într-o haină ştiinţifică.

Pentru a descuraja plagiatul sau orice încălcare a dreptului de autor colegiul de redacţie solicită autorilor ca materialele trimise să se încadreze tematicii revistei şi specificului acesteia, manifestând originalitate în abordarea subiectelor, precum şi în formularea discursului şi a argumentaţiei ştiinţifice.

De asemenea, apreciem buna stăpânire a metodei de cercetare şi a folosirii aparatului critic, citările urmând să fie făcute cu maximă precizie şi acurateţe, prin respectarea normelor de tehnoredactare proprii revistei în scopul omogenizării profilului ştiinţific al acesteia.

Nu percepem de la autori taxă de publicare.

Prevenirea și combaterea plagiatului.

Materialele trimise nu trebuie să fi fost publicate sau date spre publicare unor alte reviste. Astfel, întreaga răspundere pentru conţinutul şi autenticitatea studiilor şi a articolelor revine în exclusivitate autorilor.

Declarație

Tentativele de plagiat sesizate în timpul procesului de evaluare a articolelor vor atrage după sine refuzul publicării textului în cauză, avertizarea autorului și chiar excluderea sa din rândul colaboratorilor revistei. În cazul în care redacția va primi sesizări legate de posibile suspiciuni de plagiat ale unor materiale deja publicate, dacă acestea se vor valida, se vor lua toate măsurile legale pentru a preveni  pe viitor asemenea tentative.

În acelaşi timp, colegiul de redacţie al revistei asigură autorii că va păstra confidenţialitatea asupra informaţiilor conţinute în materialele trimise, că va aprecia cu obiectivitate valoarea lor ştiinţifică, fără a utiliza aceste materiale în alte scopuri în lipsa acordului autorului/autorilor.

În ceea ce privește problemele legate de plagiat, revista Banatica se ghidează după Harvard Guide to Using Sources.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RomaniaEnglish